Clarence Thomas

'Ginni Thomas' compares herself to Yoko Ono in new SNL cold open
Kenan Thompson, Kate McKinnon, Alex Moffat, Heidi Gardner, and Mikey Day
no p in 'coup'

'Ginni Thomas' compares herself to Yoko Ono in new SNL cold open